Διαφήμιση μέσω SMS

Ένας ακόμα πολύ διαδεδομένος τρόπος διαφήμισης και προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών σας είναι οι καμπάνιες μέσω SMS μηνυμάτων.

 

Μέσα από μια καμπάνια SMS μπορείτε πολύ εύκολα και σχετικά οικονομικά να ενημερώσετε τους ήδη πελάτες σας αλλά και τους χρήστες τους siteσας για κάποιες νέες προσφορές.

sms

 

Έχει αποδειχθεί ότι οι τέτοιου είδους καμπάνιες μπορούν να είναι πάρα πολύ αποτελεσματικές και να αποδώσουν σημαντικά στην αύξηση των εσόδων της επιχείρησης σας.

Η συντριπτική πλειοψηφία των παραληπτών τέτοιου είδους μηνυμάτων επισκέπτονται την ιστοσελίδα του αποστολέα και ενημερώνονται πιο αναλυτικά για το αντίστοιχο προϊόν.

 

Η εταιρία μας σας προσφέρει τη δυνατότητα μέσα από την ιστοσελίδα σας:

 

banner sms